فهرست توصیفی دستنوشت های دامپزشکی و حیوان شناسی در کتابخانه های ایران

توصیفی دستنوشت های دامپزشکی و حیوان شناسی دوره اسلامی در کتابخانه  های ایران و برخی کتابخانه های جهان

 

نام کتاب : فهرست توصیفی دستنوشت های دامپزشکی و حیوان شناسی دوره اسلامی در کتابخانه  های ایران و برخی کتابخانه های جهان

به اهتمام: دکتر احسان مقدس/ دکتر یوسف بیگ باباپور

ناشر: انتشارات نیلوبرگ با همکاری انتشارات سفیر اردهال

نوبت چاپ: اول - آذرماه 1393

قیمت : 250000ریال

چکیده: در این فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی با موضوع دامپزشکی و جانور شناسی در کتابخانه های ایران و برخی از کتابخانه جهان معرفی شده اند

لینک مرتبط:

http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/214432/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%DB%8C-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 

 

 

/ 0 نظر / 96 بازدید