انتشارات نیلوبرگ

انتشارات نیلوبرگ

این انتشارات در سال 1380 در تهران تأسیس شد و تاکنون ده سال است که در زمینه های مختلف نظیر دامپزشکی، دامپروری، تاریخ، ادیان، و علوم کاربردی بیش از چهل عنوان کتاب منتشر نموده است.

هدف اصلی این انتشارات تهیه کتاب های کاربردی در زمینه های مختلف است.

ایمیل مدیر مسئول : ehsanmogaddas@gmail.com

ایمیل انتشارات:     nilobarg_p@yahoo.com

شماره تلفن همراه مدیر مسئول: 09125108387

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید