درباره ما

انتشارات نيِلوبرگ

این انتشارات در سال 1380 در تهران تأسیس شد و تاکنون ده سال است که در زمینه های مختلف نظیر دامپزشکی، دامپروری، تاریخ، ادیان، و علوم کاربردی بیش از چهل عنوان کتاب منتشر نموده است.

هدف اصلي اين انتشارات تهيه كتاب هاي كاربردي در زمينه هاي مختلف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید