اصطلاحات پزشکی در طب سنتی

اصطلاحات پزشکی در طب سنتی

معرفی کتاب :  اصطلاحات پزشکی در طب سنتی  

تالیف: ابو منصور حسن بن قمری (متوفی 380 هجری قمری)

مترجم: ناشناخته

مقدمه و تصحیح: دکتر احسان مقدس

ناشر: انتشارات نیلوبرگ

چاپ اول : مهر 1392

شمارگان: 500 نسخه

قیمت: 55000 ریال

 

چکیده: فرهنگ نویسی یکی از روش­های آموزشی مناسب و جالب در تاریخ علوم به­شمار می­رود و با  آغاز ورود فرهنگ اسلامی به سرزمین پهناور ایران نگارش این گونه  فرهنگ­ها به صورت تدوین فرهنگ­های لغت تجلی کرد و بعدها این امر رفته رفته به سایر علوم سرایت نمود. البته نگارش این نوع چنین فرهنگ نامه­ها در دوران پیش از اسلام نیز رایج و متداول بوده است و چه بسا این روش در دوران اسلامی به تقلید از آثار قبلی تاریخ و تمدن ایرانی باشد.

نگارش فرهنگ­های طبی پس از دوران محمد بن زکریای رازی شکل گرفت و به نظر می­رسد که اولین فرهنگ طبی توسط ابو منصور حسن بن نوح قمری نگاشته شده باشد. قمری یکی از اطبای حاذق ایرانی بود که در دربار سامانیان خدمت می­کرد و تألیفاتی در زمینه پزشکی از خود برجای گذاشته است که از آن میان دو کتاب «الغنی و المنی» و «التنویر» وی حائز اهمیت فراوانی می­باشند و تا روزگار ما باقی مانده اند و نقلست که ابن سینا حکیم نامدار ایرانی، اصول اولیه طب را در بخارا از حسن بن نوح قمری آموخته باشد.

ترجمه کهن ارائه شده یکی از ترجمه­های یافت شده کتاب «التنویر» است که حاکی از اهمیت این کتاب برای اطبای ایرانی بوده است و وجود این ترجمه نشان می­دهد که مترجم، آن را برای حکیمانی که به زبان عربی آشنا نبوده­اند تهیه کرده است تا با تمامی اصطلاحات کاربردی اولیه در طب آشنا شوند.

پخش کننده :

انتشارات چوگان تلفن 66406477

 لینک مرتبط:

http://www.ibna.ir/vdcgyw9qnak97w4.rpra.html

http://www.mirasmaktoob.ir/d.asp?id=11914

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید