ابدال الادویة المفردة و الأشجار و الصموغ و الطین

 

ابدال الأدویة المفردة و الأشجار و الصموغ و الطین

 

نام کتاب: أبدال الأدویة المفردة الأشجار و الصموغ و الطین

نام مولف: بدیغورس

نام مترجم: دکتر احسان مقدس

ناشر: انتشارات نیلوبرگ

چاپ اول: تابستان 1396

تعداد صفحات: 63

قیمت : 5500 ریال

چکیده: این رساله یکی از رساله های قدیمی طبی سنتی است که بحث در باره ابدال الادویة و یا داروهای جایگزین می پردازند، و متن عربی آن از روی نسخه خطی کتابخانه ایاصوفیه استانبول تصحیح شده و اینک متن عربی همراه با ترجمه فارسی برای اولین بار چاپ و منتشر می شود. 

 

 

 

/ 0 نظر / 116 بازدید